GİZLİLİK POLİTİKASI

Bilgilerinizin gizli tutulması bizim için önemlidir. Bu gizlilik politikası, bu web sitesi aracılığıyla verebileceğiniz bilgilerin toplanması, kullanımı ve açıklanmasına ilişkin online bilgi uygulamalarımızı açıklamaktadır. Bu web sitesini kullanmadan veya Kişisel Veri göndermeden önce bu Gizlilik Politikasının tamamını okuduğunuzdan emin olunuz. Bu Gizlilik Politikası sadece bu web sitesi ile toplanan verilerin kullanımı ve toplanması için geçerlidir ve Hayat Park tarafından online veya offline olarak toplanan diğer veriler için geçerli değildir.

Bu sitedeki metinler, görseller, grafikler, ses dosyaları, video dosyaları ve bunların düzeni (“Malzeme”); sadece Hayat Park aktiviteleri hakkında genel mahiyette bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.

www.hayatparkistanbul.com web sitesinin tüm hakları Hayat Park’a aittir.

Hayat Park bu web sitesindeki bütün Malzemenin ve bilginin (“İçerik”) hazırlanma aşamasında, kendisinden beklenebilecek azami dikkati sarf etmiştir. Buna rağmen bu malzeme ve bilginin doğruluğu ve/veya bütünlüğü hakkında herhangi bir beyanda bulunmamakta ve de bu hususta herhangi bir garanti vermemektedir. Hayat Park, bu içerik ve/veya bu içeriğe güvenilerek alınmış kararlardan mesul değildir.

• Hayat Park veya çalışanları bu web sitesinde bulunan veya bu web sitesinde atıfta bulunulan Malzemenin kullanımından dolaylı veya dolaysız olarak veya hasıl olmuş zarar ve/veya hasarlardan mesul olmayacaktır. Bu belge ile bu çeşit mesuliyet, kanunun elverdiği ölçüde tamamen reddedilmiştir.

Bu web sitesinde kullanılan malzemenin telif hakları, sitede belirtildiği şekilde Hayat Park’a aittir. Bu web sitesindeki Malzeme telif hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir. Bu web sitesindeki Malzeme, ticari kullanım ve dağıtım amacı ile kopyalanamaz, değiştirilemez veya başka bir sitede kullanılamaz. Bu Malzemenin herhangi bir kısmının izinsiz çoğaltılması veya kullanımı kesinlikle yasaktır.

Hayat Park, kişisel verilerinizi başka kanallar ile paylaşarak, bu kanallar tarafından pazarlama amaçlı olarak kullanmasına izin vermeyecektir. Hayat Park, kişisel verilerinizin gizli tutulması ve bu politikaya ve mevcut veri gizliliği yasalarına uygun olarak işlem yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Ayrıca uygulanacak hukukun, mahkeme emirlerinin veya resmi yönetmeliklerin gerektirmesi halinde kişisel verilerinizi ifşa etmek zorunda kalabilir.

Hayat Park, kendisine ait olan www.hayatparkistanbul.com web sitesi iletişim formu üstünden topladığı kullanıcı bilgilerini, kendi proje kampanya ve duyurularını yapmak üzere kullanacaktır.

Hayat Park, tanımlama bilgilerini bu gizlilik politikasında belirtilenin dışında bu web sitesi ile bağlantılı olarak kullanmamaktadır.